Jak wybrać żłobek

Osoby, które nie mają możliwości lub nie chcą zostawić dziecka pod opieką dziadków lub wykwalifikowanej niani, zdecydować mogą się na posłanie go do żłobka. Czym kierować się wybierając tego typu placówkę?

Pierwsza kwestia, na jaką należy zwrócić uwagę to wpis do rejestru prowadzonego przez gminę lub miasto. Informacje na ten temat znaleźć można w Internecie. By uzyskać wspomniany wpis, żłobek spełnić musi określone wymagania odnośnie liczby oraz rodzaju pomieszczeń oraz uzyskać pozytywną opinię sanepidu i straży pożarnej.

Niemniej istotne są kwalifikacje personelu zatrudnionego w żłobku. Warto, by pracujące tam osoby posiadały stosowne wykształcenie wyższe. Najlepiej, by ukończyły one kierunki, takie jak pedagogika opiekuńczo — wychowawcza, wychowanie przedszkolne czy edukacja wczesnoszkolna. Ewentualnie, personel żłobka posiadać może kwalifikacje pielęgniarki, położonej lub opiekunki dziecięcej. W tego typu placówce pracować mogą również osoby, które posiadają minimum 2 — letnie doświadczenie w pracy z dziećmi poniżej 3 roku życia lub odbyły trwające 280 godzin szkolenie.

Dobry żłobek to również taki, który jest otwarty na rodziców. Zatrudnione tam osoby powinny umożliwić rodzicowi wejście wraz z dzieckiem do sali czy przyjście w porze innej niż zwykle. W czasie pierwszej wizyty, opiekunki powinny być w stanie odpowiedzieć na wszystkie nurtujące rodzica pytania. Warto wówczas spytać między innymi o to, ile godzin dziennie dziecko może przebywać w żłobku, czy istnieje możliwość odebrania go wcześniej lub później, ile dzieci znajduje się w grupie, ile grup jest w żłobku, czy są one łączone na jakieś zajęcia, z iloma opiekunami maluch będzie miał do czynienia, w jaki sposób przebiega adaptacja, czy istnieje możliwość jej przedłużenia w sytuacji, w której dziecko źle znosi rozstanie z rodzicami, jakiego rodzaju dokumenty należy dostarczyć, czy w żłobku znajduje się kuchnia czy jedzenie jest dostarczane przez catering, czy istnieje możliwość dopasowania wyżywienia do alergii pokarmowych oraz jak wygląda typowy plan dnia.