Kurs pierwszej pomocy w żłobku i klubie dziecięcym

Praca placówek sprawujących opiekę na dziećmi jest regulowana przez szereg przepisów, w szczególności związanych z bezpieczeństwem dzieci. Żłobki i kluby dziecięce podlegają również pod Ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235).

Zgodnie z art. 18a kurs pierwszej pomocy musi ukończyć każdy pracownik i wolontariusz sprawujący opiekę na dziećmi do lat trzech. Szkolenie zapewnia podmiot prowadzący żłobek lub klub malucha.

Opiekun lub wolontariusz musi ukończyć takie szkolenie przed przystąpieniem do pracy i powtarzać je nie rzadziej niż raz na 2 lata.

Pierwsza pomoc dzieciom nie należy do najłatwiejszych zadań, ponieważ oprócz nerwów i emocji związanych z koniecznością ratowania życia zagrożonego dziecka, musimy pamiętać, że dzieci ratuje się zupełnie inaczej niż dorosłych. Wynika to m.in. z rozmiarów ich ciał, budowy niektórych kości (np. niezrośnięte ciemiączko).

Warto, aby osoby pracujące lub pomagające w żłobkach i klubach maluch ukończyły szkolenie, które będzie skupione na ratowaniu życia dzieci i poruszało takie zagadnienia jak: zadławienie dziecka, utrata przytomności, zatrzymanie oddechu, postępowanie z ciałem obcym w ciele, złamania i zwichnięcia, zranienia, krwotoki, oparzenia, ukąszenia, kleszcze, nagłe stany chorobowe – padaczka, cukrzyca, astma, wstrząs anafilaktyczny oraz oczywiście resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) i wykorzystanie automatycznego defibrylatora AED.

Warto również zwrócić uwagę, aby szkolenie prowadził ratownik medyczny z doświadczeniem w karetce pogotowia.

Więcej na ten temat w artykule Pierwsza pomoc u dzieci w żłobku i klubie dziecięcym