Rodzaje zajęć w żłobkach

Nowoczesne żłobki oferują swoim podopiecznym szereg różnych zajęć. Jak wygląda typowy dzień w tego typu placówce?

Każdy żłobek posiada ustalone godziny posiłków, leżakowania oraz zabiegów higienicznych. Jeżeli chodzi natomiast o gry i są zabawy, są one ustalane indywidualnie pod kątem osobistych preferencji maluchów. Dziecko chodzące do żłobka uczestniczyć może między innymi w zajęciach dydaktycznych, manualnych, ruchowych, relaksacyjno — wyciszających, muzycznych czy tematycznych. Prowadzone są one zarówno indywidualnie, jak i grupowo.

Odbywające się w żłobkach gry i zabawy mają formę zajęć ogólnorozwojowych mających na celu wspomaganie rozwoju poszczególnych umiejętności maluchów. Skutecznie rozwijają one zdolności językowe, mowę, koordynację wzrokowo — ruchową oraz poszczególne zmysły. To także doskonały sposób na naukę współpracy z rówieśnikami. Szereg żłobków w czasie zabaw wykorzystuje elementy pedagogiki Marii Montessori, kinezjologii edukacyjnej oraz pedagogiki zabawy.

W każdym ze żłobków odbywają się zajęcia plastyczne, które to mają na celu pobudzanie kreatywności oraz wyobraźni dzieci. To także znakomity sposób na stymulowanie zdolności manualnych. W ich trakcie maluchy korzystają z szeregu różnych technik plastycznych dopasowanych do ich wieku, z wykorzystaniem farb, kredek, modeliny, plasteliny czy bibuły.

Żaden żłobek nie może się obyć również bez zajęć muzyczno — ruchowych, które to opierają się o stymulację zmysłów wzroku, słuchu, dotyku oraz równowagi. W czasie ich trwania wykorzystywane są zarówno utwory muzyczne dla najmłodszych, jak i muzyka relaksacyjna, klasyczne czy dźwięki przyrody. Zajęcia te mają na celu umuzykalnić dzieci oraz nauczyć ich poczucia rytmu. To także znakomita gimnastyka dla ciała i świetny sposób na integrację w grupie. Podczas takich zajęć opiekunowie często wykorzystują metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Shelbourne, a także elementy ćwiczeń gimnastyki korekcyjnej, które to mają na celu zapobiec wagom postawy oraz stóp.