Jak zostać opiekunką dziecięcą

Opiekunka dziecięca to osoba, która zajmuje się dziećmi w różnym wieku, dbając o ich bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój. Każda osoba pragnącą wykonywać ten zawód, powinna sobie zdawać sprawę z tego, że odpowiada ona za zdrowie i wychowanie swoich podopiecznych. Jakie wymagania należy spełnić, aby móc zostać opiekunką dziecięcą?

Idealna niania powinna być przede wszystkim opiekuńcza. Musi ona być świadoma tego, że dzieci bywają nieprzewidywalne, a zajmowanie się nimi wymaga sporo zaangażowania oraz dużej koncentracji. Inne pożądane cechy opiekunki dziecięcej to empatia oraz kreatywność. Warto, aby ta praca była dla niej jednocześnie pasją. Opiekunka dziecięca to bowiem jeden z tych zawodów, który trzeba lubić.

Jakie są wymagania stawiane przed nianiami? Ważną rolę odgrywa tutaj wykształcenie. Spore szanse na otrzymanie pracy będzie mieć niania, która posiada stosowne wykształcenie i na bieżąco dokształca się na różnego rodzaju kursach tematycznych.

Jakie warunki formalne musi spełniać opiekunka dziecięca chcąca pracować w żłobku lub klubie malucha? Powinna ona posiadać kwalifikacje: opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, położnej, pielęgniarki, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo — wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, pedagoga społeczno — wychowawczego czy terapeuty pedagogicznego lub ukończone studia czy studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, wczesne wspomaganie rozwoju, pedagogika małego dziecka, edukacja prorozwojowa, psychologia dziecięca, psychologia wychowawcza lub psychologia wspierania rozwoju i kształcenia. Powyższe kwalifikacje można również zdobyć uczęszczając na szkolenia zgodne z programami zatwierdzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Gdzie szukać pracy jako opiekunka dziecięca? Możliwości jest tutaj dużo i zależą one w dużej mierze od wykształcenia. Osoby zainteresowane zatrudnić mogą się między innymi w instytucjach opieki nad dziećmi, takimi jak kluby dziecięce, żłobki, przedszkola, domy małego dziecka czy domy matki i dziecka. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby ofert pracy szukać na własną rękę lub zarejestrować się w firmie pośredniczącej pomiędzy rodzicami a nianiami. Sporą zaletą takiego rozwiązania jest możliwość odbycia dodatkowych szkoleń. Opiekunowie dziecka zyskują natomiast gwarancje, że zajmować będzie się nim wykwalifikowana, sprawdzona osoba.

Na jakie zarobki może liczyć opiekunka dziecięca? Wszystko zależy tutaj od posiadanego doświadczenia pracodawcy oraz formy zatrudnienia. Średnio, pensja opiekunki zaczyna się od 1 500 złotych na rękę. W przypadku osób pracujących dorywczo, liczyć będą się stawki godzinowe, których wysokość uzależniona jest od regionu kraju i konkretnej miejscowości — im jest ona większa, tym wyższe zarobki. Sporo bardzo korzystnych ofert dotyczy pracy za granicą jaką opiekunka dziecięca.